Vyberte si Jazyk

sk

uk

Ste unavení z účtovania? Nechajte to na nás!

G team s.r.o je vysoko profesionálna spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a stabilným odborným teamom, ktorej cieľom je poskytovať svojim klientom komplexnú starostlivosť a servis v ich podnikateľskej činnosti, a to v oblasti spracovania informácií, aplikácií ekonomických a informačných softwarov, riadenia firmy, vedenia účtovníctva, miezd, až po spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania.
V rámci zabezpečenia komplexného servisu zabezpečujeme v mene klienta aj styk a komunikáciu s vybranými inštitúciami (úrady, banky...).